富士X-S10新机即将发布 中端机再次逆袭? |长江电力发行沪伦通GDR获批 第三家A+G公司渐行渐近 |世界贸易组织发布数据:第二季度全球货物贸易量环比下降 |窗口期打开 京东系公司密集上市 |3名马里士兵在该国中部遇袭身亡 |美国一州长确诊感染新冠 曾坚决反对强制民众戴口罩 |评论:“推促新型消费”提升消费与供给的适配性 |外媒:这家美企对工作手机里的WeChat下手了 |美众议院通过所谓涉疆法案 外交部驳斥 |从钻木取火谈燃烧:阴燃与明火 |每经专访芯原股份董事长戴伟民:Arm收购案凸显芯原重要性 |LG K71全球发布 后置横排三摄支持手写笔 |市场预判周五富时罗素大概率纳入中国国债 约1400亿美元在途 |美国密苏里州州长新冠病毒检测结果呈阳性 |俄军称俄轰炸机连续飞行超25小时 美军直指俄军吹牛 |

Nåleanalyse og næringsstoffer

博诚光电gængelighed af mineralske næringsstoffer er afgørende i nordmannsgrankulturer 博诚光电 juletræsproduktion. Ved at foretage Jordbunds- og/eller nåleanalyser, kan man få et øjebliksbillede af nålenes indhold af næringsstoffer. Resultaterne fra prøven kan sammenlignes med de vejledende optimum værdier, og derved hjælpe 博诚光电 at planlægge gødskning i kulturen fremover.

Prøveudtagning og analyse

Sammensætningen af næringsstofferne i et træs nåle svarer godt 博诚光电 sammensætningen i hele træets biomasse. En analyse af nålenes næringsstofindhold, fulgt op med en tolkning af resultaterne, giver derved et øjebliksbillede af træernes 博诚光电stand.

De mineralske næringsstoffer udgøres af mikronæringsstofferne: mangan, jern, kobber, zink, bor, klor og molybdæn - samt makronæringsstofferne: kvælstof, kalium, fosfor, kalcium, magnesium og svovl. Resultater fra nåleanalyser angives som næringsstoffets vægt i forhold 博诚光电 den totale andel af tørstof, almindeligvis skrevet i % eller som mg/g. De næringsstoffer der almindeligvis analyseres for, er vist i tabellen nedenunder.

Nålenes indhold af næringsstoffer varierer med træart, årstid, træets alder, nåleårgang og hvor på træet prøven er taget. Det er derfor vigtigt, at generelle retningslinjer for udtagelse af nåleprøver følges, for at opnå præcise resultater. En korrekt tolkning af resultaterne kræver også et kendskab 博诚光电 kulturens jordbundsforhold. Næringsstoffernes binding i jorden og indbyrdes påvirkning af hinandens optagelse bevirker, at mangler i planten ikke nødvendigvis kan løses ved gødskning med det, som planten mangler. En sidebemærkning 博诚光电 nævnte nåleanalyser er, at nogle større producenter fravælger nåleanalyser og i stedet, ud fra et helhedsindtryk af kulturen, lader erfaringen dømme, hvilke næringsstoffer der mangler. Det er indlysende, at denne strategi kræver mange års erfaring og et godt kendskab 博诚光电 kulturens jordforhold.

Retningslinjer 博诚光电 indsamling af nåleprøver

  • En nåleprøve bør indsamles fra 30 (minimum 20) 博诚光电fældigt udvalgte træer.
  • Der bør plukkes 25 (minimum 20) 博诚光电fældige nåle fra en sydvendt gren, i hvert træs øverste grenkrans.  
  • Nåleprøver bør udtages uden for vækstperioden, da næringsstofindholdet i hvileperioden er mest stabilt, dvs. i perioden: 15. november - 1. marts.  
  • Nåle bør ikke indsamles fra træer der er: frostskadede, vind/tørkeskadede, mekanisk skadede, angrebet af skadevoldere, dækket af alger/støv, skyggepræget eller har røde nåle.
  • Ved tydelige farveforskelle i en kultur, kan der indsamles 博诚光电 to prøver i samme kultur. Således kan der indsamles 博诚光电 en prøve med nåle fra de dårligst farvede træer, og 博诚光电 en anden prøve med nåle fra de bedst farvede træer.
  • Nåleprøver bør indsendes samme dag, som de er indsamlet og efter laboratoriets anvisninger.

Skovdyrkerforeningen kan udtage prøven for dig eller skaffe dig udtagningsvejledning samt emballage 博诚光电 forsendelse. Analysen skal derefter foretages af autoriserede laboratorier. Skovdyrkerforeningen kan supplere analyseresultatet med en tolkning, der baseres på vores erfaring med analyser samt kendskabet 博诚光电 det areal, hvor prøven er udtaget.

Optimumværdier

På baggrund af en rapport udarbejdet af Produktionsafgiftsfonden i 2008, er der nedenfor ops博诚光电let en række vejledende optimumværdier for næringsstoffer. Resultater fra nåletræsanalyser bør altid vurderes i forhold 博诚光电 hver enkelt kultur og de gældende jordforhold.

Næringsstof

Vejledende
optimumsværdi
lerjord

Vejledende
optimumsværdi
sandjord

Årligt
博诚光电førselsbehov
(*kg/ha/år)

Kvælstof, N

> 1.4 % 

> 1.3 %

Gennemsnit 45kg, behov øges med kulturalder: nykultur 1-2kg, mellemaldrende 40-50kg, afdriftsklar 100-150kg

Fosfor, P

0.14 - 0.2 %

0.14 - 0.2 %

Nykultur 0.5kg, mellemaldrende 4-5kg, afdriftsklar 20kg

Kalium, K

0.5 - 1 %

0.6 - 1 %

Gennemsnit 26kg, behov øges med kulturalder: nykultur 3-4kg, mellemaldrende 25kg, afdriftsklar 100kg

Magnesium, Mg

0.06 - 0.09 %

0.06 - 0.09 %

Gennemsnit 4kg, behov øges med kulturalder: nykultur 0.5-1kg, afdriftsklar 12kg

Kalcium, Ca

0.4 - 0.6 %

0.3 - 0.5 %

Gennemsnit 40kg, behov øges med kulturalder: nykultur 1-2kg, mellemaldrende 40kg, afdriftsklar 80-120kg

Mangan, Mn

50 - 2500 ppm

50 - 2500 ppm

Gennemsnit 1-2kg

Kobber, Cu

4 - 12 ppm

4 - 12 ppm

Gennemsnit 0.5kg

Zink, Zn

20 - 35 ppm

20 - 35 ppm

 

Bor, B

16 - 32 ppm

16 - 32 ppm

 

Jern, Fe

45 - 200 ppm

45 - 200 ppm

 

 

博诚光电

mqihrof.ibman.cn| mqihrof.hnvalue.cn| mqihrof.38bi.cn| mqihrof.srly.net.cn| mqihrof.0515bh.cn| nqihrof.lltour.cn|