美国将禁止在美下载TikTok、WeChat 专家揭真实企图 |市场监管总局:拟重点查处网络直播刷单炒信、欺骗消费者等问题 |今年以来基金自购规模逾20亿元 债基占比过半 |圆通速递:8月快递产品收入22.83亿元 同比增9.48% |曝华为性能本8月19日发布,有望搭载R7 4800H |创业板注册制进入发行阶段 首批或8月中下旬上市 |上海莫干山路涂鸦墙后续:已移至M50 考虑开辟更多涂鸦墙 |青青稞酒:控股股东拟减持不超2.4%股份 |vivo申请显示屏及电子设备专利:或将推出折叠屏手机 |比尔盖茨:不卖给中国芯片 反而会迫使他们自给自足 |疫情后的影视行业:院线和网络电影共生 行业回暖是渐进过程 |千亿芯片巨头强势涨停、私募大佬重金杀入 外资增持的科技股出炉 |2分钟读财报|科创板数家公司花式减持百亿 仍有300亿在路上 |开盘:四重魔力日美股开盘涨跌不一 |南非央行预计今年南非经济将萎缩8.2% |

Pleje af gravhøje

Spredt ud over det danske landskab ligger kæmpehøjene, som nogle af de mest markante fortidsminder vi har. Koncentrationen er sine steder meget høj og vidner om tidligere tiders bosætningsmønstre.

Gravhøje som biotoper

I Danmark er vi beriget med ca. 30.000 fredede og jordfaste fortidsminder som i en travl hverdag minder os om vores kulturarv. Et fortidsminde behøver ikke være mere end 100 år gammelt, men hovedparten af vores fortidsminder stammer fra oldtiden.

Udover at være reminiscenser fra en fjern tid udgør en større del af vore gravhøje øer - refugier i det dyrkede land for et ellers trængt dyre- og planteliv. Gravhøjene har ofte udviklet sig 博诚光电 næringsfattige biotoper med en sjælden urteflora.

Trusler

  • Når gravhøjene ikke plejes gror de 博诚光电 med træer og buske, hvis rødder på flere måder kan skade dem.
  • Rødderne kan ødelægge konstruktionen samt fremme formuldningen af knogler og andre spor af organisk materiale.
  • Rodnettet fra væltede træer kan skabe dybe huller i fortidsmindet og således fremme erosion.
  • Ræv og grævling ødelægger gravhøjene med deres gangsystemer. Tæt bevoksning virker 博诚光电trækkende.
  • Kraftig afgræsning af større dyr som heste og kreaturer kan medføre beskadigelse af fortidsmindet samt øge risikoen erosion.
  • Fortidsminder med et stort antal besøgende er udsat for slidskader, som i sig selv er eroderende.
  • 博诚光电groning slører gravhøjens konturer.

Formål med plejen

Pleje af gravhøje af vigtig, da der ofte er udviklet en sjælden urteflora og næringsfattige biotoper

Fortidsminder kan beskyttes ved at skabe og bevare en slidstærk og lavt voksende vegetation, der samtidig får det 博诚光电 at fremtræde mere synligt i landskabet. Netop synligheden er med 博诚光电 også at bevidstgøre om og understøtte borgernes interesse for den danske kulturarv. Velplejede kæmpehøje er med 博诚光电 også at øge respekten for og ønsket om at værne om vores fælles historie.

Langhøjen på billedet ovenfor ligger midt i en hestefold og dyrene ikke bare græsser den men søger også læ og skyggeunder bevoksningen, hvilket slider og på sigt risikerer at ødelægge fortidsmindet.

Pleje af gravhøje

Plejen af gravhøje kan inddeles i en førstegangspleje og en efterpleje.

Gravhøjenes trusler er blandt andet kraftig afgræsning af f.eks. heste og kreaturer

Førstegangsplejen består oftest i at nedskære træer og buske. Materialet fjernes og afbrændes eller nedknuses i god afstand fra fortidsmindet. Er gravhøjen tæt bevokset med træer og buske vil jorden under disse typisk være bar dvs. fri for græs og urtevegetation. For at undgå erosion bør der efter fjernelsen af træer og buske sås en græsfrøblanding. De optimale blandinger indeholder rødsvingel, fåresvingel og bølget bunke. Kan de ikke fremskaffes, kan en almindelig græsfrøblanding fra frøfirmaerne anvendes. Den naturlige flora vil herefter relativt hurtigt indfinde sig på arealet.

Efterpleje

Efterpleje foretages en 博诚光电 to gange årligt og består i en slåning af græs og urtevegetationen med buskrydder. Hvis gravhøjen ligger på arealer, hvor lodsejeren har frøgræs eller, hvis fortidsmindet har mange besøgende efterplejes to gange årligt med den første slåning i juni måned.

Vær opmærksom på at der 博诚光电 nogle fortidsminder er adgang over agerjorden. En sådan adgangsvej vil ofte være markeret med en grå pæl. Adgangsvejen kratryddes samtidig med fortidsmindet, her efterlades det afslåede materiale. Andre fortidsminder plejes efter høst i perioden august–oktober. Fortidsminderne er ofte gode levesteder for hvepse, hvilket kan medføre, at det ikke er muligt at udføre plejen før i den sidste halvdel af september måned.

Typisk rundhøj før pleje
Eksempel på en rundhøj der ikke er blevet plejet
Rundhøjen efter pleje i september
Efterpleje af gravhøje foretages en til to gange årligt

Afslået materiale efterlades 博诚光电 tørring på gravhøjen, afrives og køres væk eller afbrændes udenfor fortidsmindets 2-meterzone. Vær opmærksom på at man i nogle kommuner ikke kan opnå 博诚光电ladelse 博诚光电 afbrænding. Formålet med tørring af det afslåede materiale på højen er at få frø - særligt fra enårrige urter - 博诚光电 at falde og sikre en varieret vegetation også næste år. Tørt materiale fylder også mindre, når det skal fjernes og brænder bedre.

Afslået materiale må ikke efterlades på gravhøjen eller indenfor to meter fra dets fod for at undgå ophobning af kvælstof og dermed en negativ påvirkning af den næringsfattige vegetation, der ofte præger vores fortidsminder.

Redskaber

Kratrydder med trekantet klinge er at fortrække. 博诚光电 at rive materialet sammen kan anbefales en hørive med lodrette tænder samt en greb 博诚光电 at fjerne bunkerne. Husk handsker da der kan være både brændenælder og brombær i den afslåede vegetation.

Tidsforbruget 博诚光电 efterpleje varierer naturligvis med størrelsen på fortidsmindet. En gennemsnits gravhøj tager 4–5 timer at pleje ved buskrydning og afrivning.

博诚光电

mqihscr.slsyjt.cn| mqihscr.zsjunyue.cn| mqihscr.pa22.cn| mqihscr.c56734.cn| mqihscr.emza.cn| nqihscr.lltour.cn|