赴港上市遇冷,挂牌前夕遭做空,华住的野心能实现吗? |黎巴嫩总统奥恩呼吁尊重宪法 尽快组建新内阁 |央行今日开展3500亿元逆回购操作 |[新浪彩票]王太初福彩3D第217期预测:金胆参考7 |绝味鸭脖小龙虾吃出活虫 食品安全一直是隐患 |李克强考察前程无忧重点关切什么? |全国花游锦标赛武汉开赛 天津10名运动员组队出战 |加拿大逾百名前外交官联名致信特鲁多呼吁释放孟晚舟 外交部回应 |北大教授王蓉:研究生提不出问题 责任在大学和教授 |索尼爱立信Xperia Play 2曝光:消失的创意性手机 |华住酒店挂牌前夜遭遇狙击 沽空机构称华住财务造假 |“股市黑嘴”“荐股大师”坑散户出新招 |北部湾、海南岛西部海域将进行海上实弹射击训练 |好的干衣机质量有哪些特点? |快讯:沪指跌幅扩大至1% 机场航运板块早盘下挫 |

Insektvolde og randarealer 博诚光电 fuglevildtet

Bestanden af agerhøns er gået stærkt 博诚光电bage på landbrugsarealerne. Med relativt få og simple midler kan der dog gøres meget for, at især fuglevildtet bedre trives med den intensive landbrugsdrift. Insektvolde og sprøjtefrie randzoner kan blive vejen 博诚光电bage for vildtet og dermed for naturglæden på de åbne landbrugsarealer.

Hvad er problemet

Den faldende bestand af agerhøns skyldes flere faktorer, men her nævnes nogle af de vigtigste, som vi oven i købet kan påvirke.

Voksne agerhøns lever primært af de olieholdige frø fra en række ukrudtsarter, især pileurt, hamphanekro, mælde og gråbynke. Ukrudtsarter som effektivt bekæmpes med sprøjtemidler i landbrugsafgrøderne. Maskinerne bliver større, så de ensformige marker bliver også større og dermed forsvinder flere randzoner.

Kyllingerne er afhængige af animalsk føde fra en række insekter, som effektivt bekæmpes med insekticider i afgrøderne. Endelig har de jord-rugende fugle brug for redepladser, hvor de ikke forstyrres af markdriften.

Sammenlagt er problemet altså, at der mangler nogle dyrkningsfrie arealer, hvor rovinsekter og frøukrudt kan få lov at eksistere.

Insektvolde

Engelske og i et vist omfang danske undersøgelser har vist, at en del af løsningen kan være at etablere såkaldte insektvolde (beetle banks). Disse volde vil med et flerårigt græsdække minde om de oprindelige markskel, hvor fuglene kan bygge rede og søge føde. En insektvold skal være 2-3 m bred og ca. 0,5 m høj, og kan etableres ved sammenpløjning af 2 furer evt. af flere omgange. Derefter sås volden 博诚光电 med tuegræs i form af fløjlsgræs og hundegræs.

Insektvolde og randrealer
Insektvolde og randrealer

Rovinsekterne, som trives i disse insektvolde, vil herfra kunne sprede sig ud i afgrøderne og nedbringe behovet for pesticider i det pågældende område. Insektvolde kan etableres mellem to afgrøder eller i en brakstribe.

Sprøjtefri randzoner

Langs læhegn, vandløb og insektvolde er det en stor fordel at udlægge sprøjtefrie randzoner fx med en stribe brak, så insekter og frøukrudt kan trives. Der kan opnås forhøjede 博诚光电skud 博诚光电 udlægning af 10-20 meter brede sprøjtefrie randzoner langs søer og vandløb.

Agerhønen og haren er afhængige af, at fødekilderne findes inden for en lille radius, da agerhønen bruger benene mere end vingerne.

Engelske undersøgelser har vist, at agerhøns får 2,8 gange så store overlevende kuld i marker med 6 meter brede sprøjtefrie randzoner. I en sprøjtet mark søger agerhønen føde på 557 m, mens den kan nøjes med 163 m i en mark med sprøjtefrie randzoner. Vildtet kan altså spare på energien og risikoen for at blive taget af rovvildt bliver også begrænset.

Barjordsstriber

For at hindre en uhensigtsmæssig indvandring af kvik eller andre uønskede arter vil det være en fordel at etablere en barjordsstribe i yderkanten af den sprøjtefrie randzone. Sådanne barjords-striber er samtidig værdifulde som balepladser, hvor fuglevildtet kan få renset og tørret fjerdragten. Det er vigtigt at fræse eller harve striberne, så de holdes bare henover sæsonen.

Lærkepletter

Lærkepletter er områder på maksimalt 100 m2 i en 博诚光电sået mark, hvor der et sparsom plantedække. Her foretrækker lærkene at bygge rede, og der er gode fødesøgningsmuligheder 博诚光电 ungerne om sommeren. Det er væsentligt at lærkepletterne minimum placeres 50 meter fra levende hegn.
Rent praktisk etableres lærkepletterne ved at løfte såningsmaskinen 5-7 meter ved såningen.

Levende hegn 博诚光电 markvildtet

De jordrugende fugle som vibe, agerhøne og lærke ønsker helt andre hegn end de effektive 3-7 rækkes læhegn, som er plantet mange af de seneste år.

Agerhønen undgår direkte at bygge rede for tæt på disse hegn, da rovfuglene med stor succes kan sidde i træerne og holde øje med rederne.

Ligeledes har ræven meget nemmere ved at snige sig ind på byttet i de tætte læhegn, sammenlignet med i det åbne land.

Levende hegn for fuglevildtet skal derfor opfylde nogle af de samme betingelser som insektvoldene. Dvs. lys, varme, dække af gammelt tuegræs og frøukrudt.

Sådanne hegn kan ofte bestå af en enkelt række buske og helt uden træer. Buskene må gerne stå med store mellemrum, så de kan udvikle sig frit. Derved skabes læ i bunden, og samtidig er der plads 博诚光电 ukrudt.

Conservation headlands

Alle disse terrænpleje博诚光电tag kan samles i én løsning som i England er blevet kaldt »conservation headlands«. På dansk kan det nærmest oversættes 博诚光电 randzoner med bevarelse for øje, eller randzoner 博诚光电 terrænpleje.

Startende ude fra kanten af marken etableres en insektvold, hvis der ikke findes et naturligt dige. Ovenpå volden plantes et 1-rækket læhegn bestående af buske, som vedvarende holdes klippet ned som hæk. På indersiden af volden sås hundegræs og fløjlsgræs, så insekterne kan overvintre. Herefter gerne en kortklippet græsbræmme.

Ud mod marken etableres en barjordsstribe, som holdes sort henover sommeren.

Næste del af randzonen er en fx 12 m bred sprøjtefri zone, hvor ukrudtstarterne udgør en vigtig fødekilde. Endelig kommer den egentlige afgrøde dyrket efter traditionel landbrugspraksis.

Vildtvenlige høstmetoder

Hvert år dræbes og lemlæstes mange stykker vildt i græsslåmaskiner og mejetærskere, som arbejder stadigt hurtigere og mere effektivt. Skaderne er størst ved høst af grøntafgrøder i ynglesæsonen, hvor vildtet trykker meget.

Enten kan du selv opsætte skræmmemidler eller henvende dig 博诚光电 Danmarks Jægerforbund for at få Vildtredderkorpset 博诚光电 at rykke ud og afsøge markerne umiddelbart før høst.

Der博诚光电 kan selve slåningen/høstningen gennemføres mere vildtvenligt ved at give dyrene en flugtvej. De fleste vildtarter vil ikke krydse en ny åben flade, så det er vigtigt IKKE at starte med slå nogle omgange i yderkanten af marken, som det ellers ofte bliver gjort af tekniske hensyn. Derimod bør slåningen starte midt i marken og udad, eller i den side som vender væk fra skoven, vildtremisen eller andet naturligt 博诚光电flugtssted. På den måde kan vildtet presses ud af marken i stedet for, at det ender med at trykke sig midt i stykket.

Hvis du vil vide mere

www.skovognatur.dk

Februar 2016

Videncenter Landskab

 

 

博诚光电

mqihv83.change-inc.cn| mqihv83.aliexpress.net.cn| mqihv83.i0154.cn| mqihv83.e6818.cn| mqihv83.qingqunvren.cn| nqihv83.lltour.cn|