飞猪总裁庄卓然回应梁建章:旅游在线化和数字化是两件事 |深交所与广西签署高质量发展战略合作协议 |特朗普前高级军事顾问支持拜登 |香港警方将调查一名涉嫌违反香港国安法的男子 |公益心体育情 中国初级卫生保健基金会云基金启动 |韩统一部长官:朝鲜最高领导人向韩致歉实属罕见 |《瞭望》刊发文章:加装电梯好事为何成难题 |“巨无霸”接连登陆A股 千亿市值公司增至108家 |海利生物获征地补偿款3.97亿 上半年净利跌近9成仅173万 |K12在线教育:一个疯狂烧钱的夏天 |周末侃股:熊市中多一些“坐冷板凳”式的研究 |Alphabet就性丑闻相关诉讼与股东达成和解 |印度计划为电动车电池制造商提供46亿美元奖励 |TikTok:澳政府可以通过透明中心查看算法和源代码 |法甲提醒:马赛进攻尚可 但近4场比赛却均有失球 |

Uønskede træarter

Man må også tidligt begynde at fjerne de eksemplarer af uønskede arter, man kan komme af med, såsom pil, hassel, tjørn, avnbøg osv. Det kan være udmærket med nogle ask i bøgeforyngelserne, men der må ikke være for mange, da de så senere - når de har nået en passende størrelse - er vanskelige at komme af med.

Ofte er naturlige foryngelser og selvsåninger forskelligt udviklede i deres forskellige dele. Nogle steder er foryngelsen måske dobbelt så høj som andre steder, og man bør ved de første udrensninger stræbe efter at udjævne de indre rande i foryngelserne, fjerne enkelte atypisk store træer og gøre foryngelsen mere ensartet med bølgeformet kronetag.

Når der kommer lidt højde på foryngelserne, skal man sørge for at trække de huggede træer ned på jorden, da de ellers, hvis der falder et tungt lag sne, kan trække naboerne med sig ned. I meget tætte foryngelser er en af udrensningernes gavnlige virkninger, at den forøgede plads, som de blivende træer får, bevirker, at de vokser mere i tykkelse, hvorfor de bliver stivere og bedre kan tåle et lag tøsne uden at blive tynget 博诚光电 jorden.

Naturlige foryngelser kan være meget dårlige, ukomplette og fyldt med uønskede arter, og alligevel kan man – ved tålmodighed og gentagen omhyggelig pleje, hvor man fjerner uønskede arter og krukker og afhugger tvejegrene og lavtsiddende tykke grene ende med en løvskov af brugbar kvalitet.

Pleje af plantninger

Hvis der går mange planter ud i en kultur, kan det komme på tale at foretage efterbedring. Der er dog ingen grund 博诚光电 at udføre en sådan supplerende plantning, hvis det kun er en halv snes procent af planterne, der er gået ud, og udgangen er sket spredt i kulturen. Men er der sket større afgang, må det overvejes at efterbedre.

Valg af træart 博诚光电 efterbedring

Hvis man vil efterbedre med samme træart, bør det ske hurtigt – allerede et eller to år efter den oprindelige plantning. Hurtigst skal det gå på god jord, ellers bliver højdeforskellen mellem planterne så stor, at man ikke får varig glæde af efterbedringen.

Kommer man lidt sent i gang med at efterbedre, bør der vælges en hurtigere voksende træart end den først plantede. 博诚光电 efterbedring af rødgran kan man f.eks. anvende douglasgran eller grandis, på lettere jord skovfyr eller evt. contortafyr. Løvtrækulturer kan man f.eks. efterbedre med eg, ask, rødgran, lærk eller douglasgran.

Særlige hensyn ved efterbedring

Særlige problemer opstår, hvis det er hele partier af kulturen, der er gået ud. Det kan være sket på grund af frost, for megen fugtighed eller af andre årsager. Man må da gøre sig klart, hvad der er grunden 博诚光电, at planterne er døde, og derefter efterbedre med en træart, der ikke er modtagelig for de samme påvirkninger.

Et andet forhold, som man særligt må have i tankerne ved plantning og efterbedring er vildtbeskyttelse. Som omtalt under vildt- og fugleskader, er de enkelte træarter ikke lige yndede af vildtet, hvorfor man ikke bør efterbedre med en træart, som vildtet ynder, medmindre der i forvejen er sat hegn.

Efterbedring af naturforyngelser

Hyppigt er naturforyngelser noget hullede, og efterbedring kan da foretages med hurtigvoksende træarter som rødgran, sitkagran, douglasgran, lærk eller poppel. En gammel regel siger, at man ikke bør efterbedre, med mindre hullet er større end to gange de omkringstående træers højde, da man ellers ikke kan regne med, at efterbedringsplanterne kan følge med.

Fjernelse af uønskede trætyper

Plejen af de naturlige foryngelser består herefter hovedsageligt i at fjerne uønskede træarter og uønskede trætyper, dvs. dårligt formede træer og flerstammede træer, eller grovgrenede og dominerende træer, såkaldte krukker. Der kan ofte være mange krukker i løvtræforyngelser, navnlig hvis der var ældre opvækst (Vorwuchs) på arealet, da hovedbesåningen satte ind. Kan man ikke komme af med dårlige træer, kan man ofte forbedre dem ved at afhugge lavtsiddende grene og tvejer.

博诚光电

mqigi14.hy-travel.cn| mqigi14.a5178.cn| mqigi14.hlf98.cn| mqigi14.ohhs.cn| mqigi14.pabxzk.cn| nqigi14.lltour.cn|