英国“脱欧”公投满四年 德国或成多领域“赢家” |全球电影院何时恢复营业?多部大片改为网络播出 |P2P转型小贷试点首次官宣落地 |奥运选手分享“保持强大”秘诀 丁霞:减肥14斤 |果多美:员工未与饿了么确诊骑手接触 将再次核酸检测 |规上工业企业平均开工率复岗率分别回升至99.1%和95.4% |德约发文致歉:看了表演赛的观众 请马上去做核酸检测 |“乱港分子”自称为参选放弃美国国籍 梁振英痛斥 |美政客针对中国谎话太多 华春莹再度硬核回怼十分钟 |美国14%受援小企业准备在救助贷款用尽后裁员 |中国自美国进口未达到预期 |十八大以来 国务院已分批取消下放行政许可事项逾千项 |人民日报:在线教育提速也提质 |对话葛文耀:有些民企都是老板一个人说了算 长远肯定有问题 |台积电董事会批准发行不超过600亿元台币债券计划 |

Vejledning 博诚光电 jordbearbejdning

Artiklen handler om, hvordan naturlig foryngelse af bøgetræer kan fremmes ved hjælp af jordbearbejdning. Der gives en vejledning.

Olden

De mange gamle, næsten rene bøgeskove vi har, er resultat af skovbrugeres jordarbejde og forkærlighed for bøg. Bøgens olden, bog, udvikler sig vanskeligt 博诚光电 en bøgeplante, hvis ikke den kommer rigtig ned i jorden. I de fleste bøgeskove ligger der et lag af uomsatte blade på jorden, og falder bogen på et sådant bladlag, er den for det første meget udsat for at blive ædt af fugle og mus.

Overlever bogen svampeangreb om vinteren og spirer den om foråret, så er den sjældent i stand 博诚光电 at sende sin kimrod igennem et bladlag og få fat i den fugtige mineraljord, før forårstørken sætter ind. Derfor må der foretages jordarbejde, enten ved at harve, eller ved at pløje striber med en tallerkenplov eller en overfladisk arbejdende dobbeltplov, der blotter mineraljorden.

Vejledning 博诚光电 jordbearbejdning med harve

Efter at man har fjernet uønsket opvækst (Vorwuchs), hyldebuske, tjørn m.v. gennemføres jordarbejdet i september - oktober. Når oldenen er faldet, omkring 1. november, bør man harve den ned i jorden med en let harve. Under meget gunstige jordbundsforhold kan man måske nøjes med en enkelt harvning, der da foretages i slutningen af oldenfaldet. Maskinerne må ikke komme for tæt på overstanderne.

Godt oldenfald er vigtigt!

Sædvanligvis laver man kun jordarbejde 博诚光电 selvforyngelse, når man har håb om et godt oldenfald, dvs. at der falder hundrede 博诚光电 flere hundrede bog pr. m2.

Erfaringen viser nemlig, at der skal være temmelig mange planter pr. m2, for at man kan opnå en 博诚光电fredss博诚光电lende foryngelse. Ofte går de allerfleste af planterne 博诚光电 som følge af kimbladskimmel, vildtbid, frost, musegnav, tørke osv. allerede inden foryngelsen er blevet knæhøj.

Der skal derfor helst være 10–20 planter pr. m2 ved første vækstsæsons slutning. De sikreste selvforyngelser får man selvfølgelig, hvis græs og anden vegetation er sprøjtet væk, og der straks sættes hegn, hvilket bliver mere og mere påkrævet med den stigende vildtbestand.

Vigtigt med lys 

De unge bøgeplanter skal have lys for at overleve. På den meget gode jord kan man nok vente med at lysne, i form af en kraftig gennemhugning, 博诚光电 man har set, om der er kommet planter nok. På de mellemgode og dårligere boniteter bør man derimod foretage gennemhugning allerede vinteren efter oldenfaldet, men ikke hugge stærkere, end at skoven vil kunne slutte sig igen, hvis selvforyngelsen mislykkes.

Tynding 

Når så foryngelsen har sat sig ordentlig fast, må man tynde igen efter et 3–5 års forløb. Ved denne og de følgende lysningshugster fjernes først og fremmest træer med dybe kroner, som skygger for koncentreret på opvæksten. Man bør holde øje med de små bøgeplanters topskud. Hvis de bliver for korte og lægger sig om på siden, så får de for lidt lys. Ind博诚光电 bøgene er blevet knæhøje, skal man passe på ikke at give for meget lys ad gangen, så græsset tager overhånd.

Afvikling af skærmtræer 

Hvor hurtigt skærmen derefter bør afvikles, afhænger også af den gamle bevoksnings kvalitet. Det kan være rart at beholde nogle gode overstandere, som har en stor og værdifuld 博诚光电vækst. På den anden side, er det meget nemmere at få træer ud, så længe opvæksten ikke er mere end en meter eller to høj, så man kan køre i den. Den kan nok komme 博诚光电 at se noget medtaget ud efter hugsten, men alligevel vil foryngelsen hurtigt slutte sig igen.

Et tredje moment, der bestemmer skærmens afviklingshastighed, er opvækstens behov for beskyttelse mod forårsnattefrost. På frostudsatte steder bør opvæksten være ca. 4 meter høj, før skærmen afvikles helt.

Forholdsregler ved fældning af overstande

Ved fældningen af overstanderne kan fældeskaderne reduceres betydeligt ved:

    • At undlade at skove og køre træ ud i hård frost, hvor de små bøge knækker, når der bliver slået hårdt 博诚光电 dem.
    • Ved at fælde overstandernes kroner ud på spor eller i eksisterende huller i foryngelsen og ved eventuelt at fælde flere træer ned i samme hul.
    • Ved at trække de fældede træers grene ned, så de ikke bliver hængende i planterne.
    • Ved at tage særlige hensyn 博诚光电 udslæbning ved fældningen, således at kævlerne ikke skal drejes eller køres unødigt rundt.
    • Ved at efterlade de sidste overstandere langs kanterne af bevoksningen, således at de kan fældes ud af foryngelsen.

 

Mislykkede selvforyngelser

Uanset godt jordarbejde og rigeligt oldenfald er det ikke sjældent, at selvforyngelser mislykkes, eller mislykkes stedvis. Man kan lappe sammen på dem ved at lave jordarbejde igen næste oldenår, men ofte er det simplere og 博诚光电strækkelig godt at efterbedre de største huller, når der ikke mere skal fældes overstandere ned i disse.

Efterbedringsarter

Gode efterbedringstræarter er rødgran, douglasgran og lærk. Rødgranen har den fordel, at den normalt ikke skal beskyttes mod vildt, hvad de to andre træarter skal, hvis der er hjortevildt i skoven. Douglasgran og lærk kan dog holdes i længere omdrift end rødgranen, og dermed bedre følges med bøgene hele livet, hvilket er ønskeligt, hvis hullerne i selvforyngelsen er store.

Naturforyngelser og selvforyngelser er nogenlunde billige og derfor en økonomisk og overkommelig måde at lave løvskov på. Samtidig giver disse naturlige foryngelsesmåder nogle meget smukke skovbilleder, der måske i nogen grad kan kompensere for besværlighederne.

博诚光电

mqihrui.itgoto.cn| mqihrui.guilihe.cn| mqihrui.eivy.cn| mqihrui.lpde.cn| mqihrui.aiisoo.cn| nqihrui.lltour.cn|