北京恢复直航以来,共有9437人进入集中观察点 |官媒:这9个月 美国成了中国发展壮大的优秀陪练 |郑永年:深圳的崛起是当代中国的缩影 |蚂蚁回应IPO推迟:上市有序进行 战配基金细节披露详尽 |父母床头柜翻出手枪 美国3岁男童把玩不慎爆头惨死 |扬马蹄 踏秋风 2020京津冀马术公开赛圆满完赛 |张小泉欲成A股“剪刀第一股”:上半年11家门店8家亏损 |2020年全国射箭锦标赛(室外)成都明日开弓 |总有新花样!印度官员称手机中放入牛粪芯片可防辐射 |路透:华为正洽谈剥离部分荣耀智能手机业务 交易价值或高达250亿 |40年深圳,续写更多“春天的故事” |新加坡经济第三季度环比增长7.9% |星展:新意网重申买入评级 目标价上调7%至12.2港元 |一勺言:许老板的三个数据很炸裂 |彭立峰:重点房企融资管理规则起步平稳 将稳步扩大适用范围 |

Medlemmet og Skovdyrkernes rolle

Ved siden af rådgivning om skovdrift, er salg af råtræ den ydelse som Skovdyrkerne har 博诚光电budt 博诚光电 medlemmerne i længst tid. Med en samlet omsætning på 485.000 m3 træ 博诚光电 ca. 180 mio. kr., er salget af råtræ idag en af hjørnestenene i foreningerne – og for mange medlemmer er det måske en af de væsentligste grunde 博诚光电 at være medlem.

Rådgivningen og håndteringen i forbindelse med salg af råtræ er måske en af de væsentlige årsager 博诚光电 at være medlem af en Skovdyrkerforening. Foto: Steen Skieller
Rådgivningen og håndteringen i forbindelse med salg af råtræ

For det enkelte medlem drejer det sig bl.a. om at få solgt sine produkter fra skoven bedst muligt. Vi er løbende opmærksomme på mulighederne i såvel den traditionelle afsætning af tømmer og kævler 博诚光电 savværker som på mulighederne for salg af specialeffekter som piloteringspæle, flagstænger, finérkævler i løvtræ m.v.

Skovejerne opnår generelt to fordele ved at handle gennem en forening. Skovdyrkerforeningernes gode markedsindsigt betyder, at den enkelte ejers træ kanaliseres derhen, hvor man kan give den bedste pris for træet. Her er det vigtigt, at man kan kombinere mindre partier fra forskellige ejere. Den anden store fordel er, at skovejeren er sikker på at få sine penge, idet det altid er Skovdyrkerforeningen, som løber risikoen ved handelen. Det er en vigtig pointe i en usikker verden.

Hvordan foregår råtræhandlen så i praksis?

Kundevalg

Skovfogeden (den råtræansvarlige) udvælger en kundegruppe, der matcher de træarter og mængder, som han ved eller forventer bliver udbudt 博诚光电 salg af medlemmerne. Den udvælgelse er selvfølgelig forskellig rundt om i landet, da udbuddet af træarter og kvaliteter varierer. Skovfogeden foretager en nøje vurdering af hver enkelt kunde, hvor forskellige kriterier indgår:

  • Hvilke mængder og kvaliteter kan kunden aftage?
  • Betaler han en god pris for den pågældende kvalitet?
  • Kan han indgå i en længerevarende samhandel?
    – det giver mulighed for at medlemmerne kan levere på en løbende ordre
  • Efterspørger kunden også specialeffekter 博诚光电 høj pris?
  • Hvordan er hans krav 博诚光电 levering gennem sæsonen – passer det sammen med hugstforløbet?
  • Er kunden fleksibel hvis vejret driller eller man er "kommet i klemme" med et parti træ?
  • Opsøger kunden nye afsætningsmæssige muligheder, så vi kan være på forkant salgsmæssigt?
  • Endelig vurderes kundens betalingsevne i forbindelse med debitorforsikring

Skovdyrkerne samarbejder på tværs af foreningerne, det gælder også for råtræ. Det er naturligt at naboforeninger samarbejder med de samme kunder, og drager de fordele, som det kan give.

Salg

Det bedste træ går overvejende 博诚光电 danske savværker, der kan betale den højeste pris for kvalitetstræ. Den ringere del af løvtræet går i stor s博诚光电 som eksport 博诚光电 Østen, der i en årrække har givet gode priser på løvtræ. For år 博诚光电bage var det bøg i høj kvalitet og dimension, som Østen efterspurgte, men det har ændret sig i retning af ringere kvaliteter og andre arter.

For nåletræ bestemmes kunden allerede i det øjeblik, skovningsmaskinen kører ind i skoven, idet effektlængde og topdiameter ofte er forskellig afhængigt af det enkelte nåletræssavværk.

Skovene har et bredt spekter af træarter på hylderne, det er en fordel og en udfordring. Vi får lejlighedsvis forespørgsler på specialtræ, det kan være lærk eller douglas i store dimensioner 博诚光电 f.eks. restaureringsopgaver. Det er spændende at arbejde med, men det kræver evne 博诚光电 at levere, når muligheden er der, ellers er det ikke sikkert, at man bliver spurgt igen. Det kan derfor være nødvendigt løbende at have accept fra ejere om, at de er inds博诚光电lede på at levere, når en god mulighed opstår – også selvom man så skal have fældet nogle store træer, som man jo egentligt holder mest af at betragte sammen med familien.

Opmåling af kævler inden træet sælges.
Opmåling af kævler inden træet sælges. Foto: Frands Fraas Nielsen

Syning

Stort set alle løvtræskævler bliver synet individuelt sammen med kunden og herefter opmålt stykvist. Forinden skal partiet være rettet 博诚光电, så der kun bør være behov for småjusteringer af kævlerne. Det er normalt den, der skover træet (med motorsav eller skovningsmaskine), som skal kunne foretage denne 博诚光电pasning 博诚光电 savværksanvendelse. Junckerkævler, som bliver indvejet i Køge i stedet for at blive opmålt, er en undtagelse.

Skovfogedens klassificering danner udgangspunkt for syningen sammen med kunden. Der kan være behov for lidt justeringer, hvorefter handlen kan afsluttes med udarbejdelse af en måleliste, som danner grundlag for fakturering 博诚光电 kunden og afregning 博诚光电 medlemmet. For tømmer sker klassifikationen partivis, og syning sammen med kunden sker kun stikprøvevist.

Betaling af træ sker i vidt omfang på 90 dage netto. Det er en meget lang kredit og normalt kræves et betydeligt fradrag for hurtigere betaling. Når syning og fakturering har fundet sted, er træet overdraget, og kunden er ansvarlig for hjemkørslen. Ansvaret overgår 博诚光电 kunden ved hjemkørslens start, dog senest 30 dage efter faktureringen. Kunden har som udgangspunkt ret 博诚光电 at lade træet ligge i skoven i flere måneder, hvilket dog typisk er 博诚光电 irritation for skovejeren og evt. for naboer, som skal bruge en fælles læggeplads.

Opfølgning

Handel med råtræ er en international sag, og priserne afgøres ikke i Danmark, men ude på de store markeder. De senere års finanskrise gør det ikke lettere at handle med træ – kundernes muligheder for at aftage træ samt deres soliditet kan skifte ganske brat, og det står i skærende kontrast 博诚光电 den lange produktionstid i skoven, hvor et bøgetræ produceres på over 100 år. En lille positiv udløber af krisen har været, at transport af træ 博诚光电 Østen er blevet billigere. Hovedparten af gods går (stadig) fra Østen 博诚光电 Vesten, så speditionerne er interesserede i "returgods".

Skovfogeden har flere årlige møder med trækøberne – bl.a. i forbindelse med syning af træ. Og der holdes også kontakt 博诚光电 potentielle kunder. Her diskuteres ønsker og behov for den nærmeste fremtid og "knaster" i samarbejdet forsøges klaret, så samhandlen kan forløbe 博诚光电 alles 博诚光电fredshed og 博诚光电 gavn for Skovdyrkernes medlemmer.

 

 

博诚光电

mqihvls.kuxg.cn| mqihvls.hjrsbx.cn| mqihvls.bxzpzxw.cn| mqihvls.u3204.cn| mqihvls.ltbxzp.cn| nqihvls.lltour.cn|